1

Festival Tours India

Festival Tours India


Pushkar Camel Fair

Pushkar Camel Fair

Duration: 20 Nights / 21 Days
Places Covered:Delhi - Agra - Jaipur - Pushkar - Ranthambhore - Kota - Bundi - Chittaurgarh - Udaipur - Ranakpur - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - Mandawa - Delhi

more about this tour...

Jaisalmer Desert Festival

Jaisalmer Desert Festival

Duration: 14 Nights / 15 Days
Places Covered:Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Pushkar - Ajmer - Delhi

more about this tour...

Mewar Festival

Mewar Festival

Duration: 09 Nights / 10 Days
Places Covered:Delhi - Jaipur - Chittaugarh - Udaipur - Ranakpur - Pushkar - Delhi

more about this tour...

Rajasthan Festival Tour

Rajasthan Festival Tour

Duration: 9 Nights / 10 Days
Places Covered:Delhi - Agra - Jaipur - Jodhpur - Udaipur - Pushkar - Kishangarh - Delhi

more about this tour...


Request Free Quote Now